Category Archives: Cheery Lynn Designs

Cheery Lynn Designs grundades 2008 som ett systerföretag till Dies Direct och moderbolag till PMA Photometals, Inc. som har varit i drift sedan 1982. Cheery Lynn Designs erbjuder unika och innovativa pappersskärnings- och tillverkningsverktyg som tillverkas i USA, liksom som ett antal verktyg och redskap.