Category Archives: Okategoriserade

Scrapbooking, pappersmateriel, verktyg och mycket mer!

12jul/17

Scrapbooking ordlista L

Här hittar du förklaringar på alla fackspråksord inom scrapbooking som används i beskrivningar av produkter och i texter om scrapbooking.

En bra scrapbooking-ordlista underlättar förstås för dig att hitta rätt i scrapbooking-världen. Det finns ju en hel del ord som kan kännas konstiga och främmande för den oinvigde och begrepp som kräver sin förklaring. Eftersom man oftast stöter på det engelska ordet finns det ingen anledning att försvenska termerna eftersom detta bara skulle förvirra ytterligare.

Scrapbooking L

Layout
Layout är grupperingen av sidor som tillsammans bildar en scrapbook. En del scrapbooklayouts får plats på bara en sida, medans andra tar två eller flera sidor i anspråk. Layout är också synonymt med en scrapbooksida.

Lamination (Laminering)
Laminering är försegling av ett element/föremål mellan två bitar av ett genomskinligt material. Denna process kan utföras med ett elektriskt hjälpmedel, helt manuellt, eller med en Lamineringsmaskin.

Letter Templates (Bokstavsmallar)
Bokstavsmallar är mallar som hjälper dig att skriva bokstäver och siffror i olika storlekar och fonter.

Lightbox (”Ljusbord”)
Ljusbord är ett tillbehör som med en lampa eller ett lysrör lyser upp underifrån och ger dig möjlighet att placera ditt projekt på en glasskiva ovanför belysningen.

Light Refraction (Ljusbrytning)
Ljusbrytning är ljus som man bryter via en prisma som då visualiserar alla regnbågens färger, röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett.

Lightfastness (Ljushastighet)
Ljushastighet är den hastighet som ett pigment eller färgat papper bleknar i solljus.

Lignin
Lignin är en beståndsdel, limämne i cellväggen i en växt som uppstår naturligt, tillsammans med cellulosa. (Lignin är det ämne som gör ett papper gult eller brunt). Lignin bryts ner över tiden. Lignin är ansvarigt för styrkan och styvheten i växter, men lignins närvaro i pappersprodukter anses bidraga till en kemisk nedbrytning. Lignin håller träfibrer tillsammans, som ett limämne, när ett träd växer. De flesta papper förutom tidningspapper, är i regel lignin-fria. Du skall inte använda papper med lignin för scrapbooks. Det anses att lignin ofta orsakar mer skada på foton jämfört med den skada som uppstår av syra.

Lithography
Lithography är en tryckprocess där bilden som skall tryckas är ett plant tryck, på en plåt av zink eller aluminium, plåten är behandlad för att dra till sig bläck där bilden finns medans den del där ingen bild finns, är behandlad för att verka frånstötande på bläck.

Liquid Adhesive (Flytande Lim)
Flytande Lim är den bästa fastsättningsprodukten för små dekorationer, die cut, bokstäver m.m.

Lower Case (Gemener)
Gemener är små bokstäver.