Category Archives: Whiff of joy

Stämplar från Whiff of Joy har några olika karaktärsdrag som du säkert kommer att bli förälskad i!

11sep/17

Stämplar för Scrapbooking

Olika typer av stämplar för Scrapbooking

Det finns många olika typer av stämplar och för en nybörjare kan det vara svårt att veta hur de olika stämplarna ska användas.

  • Monterade stämplar
  • Omonterade stämplar
  • EZ-monterade stämplar
  • Clearstamps
  • Foamstamps
  • Magnetic stamps

Monterade stämplar

Monterade stämplar är den vanligaste typen av stämplar. En gummistämpel sitter fastmonterad på en träkloss och är färdig att användas direkt.

Omonterade stämplar

Omonterade stämplar monterar du på EZ-foam när de ska användas.

EZ-monterade stämplar

EZ-monterade stämplar innebär att gummistämpeln är färdigmonterad på EZ-foam (skumgummi). EZ-monterade stämplar fästs på en akrylkloss när du ska använda dom.

Clearstamps

Clearstamps är genomskinliga stämplar som du monterar på en akrylkloss.

Foamstamps

Foamstamps ser ut som format skumgummi och är färdiga att användas direkt.

Magnetstämplar

Magnetstämplar har ett handtag som är magnetisk och eftersom bokstäverna också är magnetiska kan de därför monteras direkt på basen.

Du använder vanlig stämpelfärg eller speciella färgpennor för att färga in stämplarna.

Rengör alltid dina stämplar direkt efter användning för att öka livslängden. Rengör stämplarna med en speciell stämpelrengöring.

18mar/17

Scrapbooking ordlista U

Här hittar du förklaringar på alla fackspråksord inom scrapbooking som används i beskrivningar av produkter och i texter om scrapbooking.

En bra scrapbooking-ordlista underlättar förstås för dig att hitta rätt i scrapbooking-världen. Det finns ju en hel del ord som kan kännas konstiga och främmande för den oinvigde och begrepp som kräver sin förklaring. Eftersom man oftast stöter på det engelska ordet finns det ingen anledning att försvenska termerna eftersom detta bara skulle förvirra ytterligare.

Scrapbooking U

Un-Do
Un-Do är en utmärkt limborttagare som inte skadar din layout eller dina foton.

Unmounted Stamps (Omonterade stämplar)
Omonterade stämplar i gummi eller vinyl, som inte är monterade på någon baksida eller något block, omonterade stämplar säljes ofta i hela ark.

Upper Case (versaler)
Versaler är STORA BOKSTÄVER, ”capital letters”, också kända som ”majuscule”

14mar/17

Scrapbooking ordlista I

Här hittar du förklaringar på alla fackspråksord inom scrapbooking som används i beskrivningar av produkter och i texter om scrapbooking.

En bra scrapbooking-ordlista underlättar förstås för dig att hitta rätt i scrapbooking-världen. Det finns ju en hel del ord som kan kännas konstiga och främmande för den oinvigde och begrepp som kräver sin förklaring. Eftersom man oftast stöter på det engelska ordet finns det ingen anledning att försvenska termerna eftersom detta bara skulle förvirra ytterligare.

Scrapbooking I

Idea books (Ideböcker)
Ideböcker tar normalt endast upp en aspekt i taget om scrapbooking, som till exempel tema, teknik, eller tips. Rent generellt så innehåller en idebok mycket färgade bilder på exempel men även en del skrivna instruktioner.

Inch (Tum)
1 inch = 2,54 centimeter. Anges ibland även som 1″.

Ink(Pigment) Bläck(Färgämne)
”Ink” skiljer sig normalt från färgbaserat bläck genom att vara tjockare, blekningsresistent och torkar i regel långsammare. Generellt är det ljust och levande, Ink fungerar även utmärkt på matt papper. Ink användes med fördel till värme-embossing, men måste appliceras på belagda eller glansiga ytor för att förhindra att bläcket kladdar.

Inking
Inking är tekniken att använda inkpads för att ”smeta”, ”åldra” papper och andra material. I huvudsak så inkar man tvärsöver eller på kanterna av pappret eller ett annat föremål. Ibland användes tekniken även till att mer eller mindre täcka en hel yta.

Ink-Jet Printer
Ink-Jet Printer användas till att printa ut foton, journaling, clip-art m.m. Bläcket i en Ink-Jet Printer är dock inte alltid vattensäkert och lämpligt för sådant som du vill skall vara arkivsäkert en längre tid.

Intensity (Intensitet/lyster)
Intensity är styrkan på en färg baserat på hur nära eller långt ifrån den är sin egen basfärg.